Tuesday, June 30, 2020

CrossFit MPH – WOD

Results

--MPH Inside The Box Scores--
Katie G.: 18:05 (300m row, box jump)
Borja G.: 16:30 (row, box jump)
Rami B.: 18:47 (row, box jump)
Al C.: 18:52 (row, box jump)
Jon K.: 19:34 (row, 15 box jump, 20", 10 in round 4 and 5)
Andy G.: 19:56 (row, 20 box jump, 20", 15 in round 4 and 5)
Aaron B.: 16:58 (row, box jump)
Sean Q.: 15:20 (row, box jump)
Rich H.: 14:15 (row, box jump)
Aron S.: 18:56 (row, 20 box jump, 20")
Charlie S.: 16:10 (row, box jump)
Luke B.: 17:21 (row, box jump)
Mel F.: 18:15 (row, 20 box jump)
Sean G.: 16:46 (row, box jump)
Dave R.: 15:31 (row, box jump)
Matt R.: 18:33 (row, 20 box jump)
Kate G.: 17:47 (row, box jump)
Jason Sc.: 17:05 (row, 20 box jump, 20")
Andrew B.: 17:32 (row, 20 box jump)
Tarek K.: 17:36 (row, 20 box jump, 20")
Julian M.: 14:10 (300m row, 15 box jump, 20")
Morgan M.: 19:59 (row, box jump)
Josh M.: 18:48 (row, box jump)
David B.: 19:27 (row, box jump)
Colin So.: 16:22 (300m row, 15 box jump, 20")
Bill G.: 18:08 (row, box jump/20 step-up)
Rafa C.: 14:14 (300m row, 15 box jump)
Lily S.: 17:45 (350m row, 20 box jump)
Adriana B.: 16:14 (row, 15 box jump)

--MPH Outside The Box Scores--
Jenn F.: 12:57 (run, 20 step-up)
Will H.: 13:49 (run/cardio seq, alt rds, squat drop)
Anna G.: 15:22 (cardio seq, standing long jump, 6 rounds)
Ross B.: 14:30 (run, standing long jump)
Adrian P.: 16:06 (row, squat drop)
Lisa C.: 14:36 (run, standing long jump)
Tom G.: 17:27 (run, 20 step-up, 16")
Joe T.: 20:47 (run, box jump)
Sean F.: 11:22 (cardio sequence, standing long jump)
Spencer S.: 11:00 (cardio sequence, standing long jump)
Mark D.: 11:19 (cardio sequence = 4x 8 step-up + 10 high knees, 30 lunge)
Daniel H.: 13:54 (cardio sequence, squat drop)
Travis H.: 12:45 (cardio sequence, squat drop)
Mark Co.: 16:37 (run, squat drop)
Matt K.: 26:12 (row, box jump, 4 rds)
Ben H.: 15:45 (run, standing long jump)
Campbell R.: 18:44 (.2 mile run, box jump)