Thursday, August 6, 2020

2 Comments

 1. MPH | August 7, 2020 at 2:51 pm
   

  —MPH Inside The Box Scores—
  Zac E.: 7:03, 3:18, 3:12, 1:47, 0:58, 0:57 (run)
  Peter O.: 7:29, 3:27, 3:21, 1:53, 1:05, 1:04 (run)
  Walt C.: 7:26, 3:25, 3:20, 1:50, 1:03, 1:03 (run)
  Caroline E.: 2:23, 2:07, 2:14, 2:17, 1:21, 1:26 (400 run, 400 run, 400 run, 400 run, 200 run, 200 run)
  JP S.: 2:25, 1:35, 1:27, 1:27, 1:24, 1:28 (400 run, 200 run, 200 run, 200 run, 200 run, 200 run)
  David B.: 7:05, 3:27, 3:20, 1:35, 1:00, 1:04 (run)
  Kai K.: 7:14, 3:02, 2:57, 1:30, 0:56, 0:57 (run)
  Matt R.: 7:28, 3:15, 3:14, 1:32.6, 0:43.3, 0:43.3 (1600 run, row remaining)
  Will H.: 7:59, 3:02, 3:35, 1:26.9, 1:15, 0:39.0 (1600 run, 800 run, 800 row, 400 run, 200 row, 200 run)
  Chris P.: 6:53, 2:54, 3:03, 1:30, :55, :50 (run)
  Morgan M.: 6:35, 2:52, 2:56, 1:31, :56, :53 (run)
  Mark K.: 6:20, 2:51, 2:58, 1:33, :56, :53 (run)
  Rob R.: 7:39, 3:30, 3:36, 1:48, :49, :46 (run 1600, 800, 800, row remaining)
  Bryan M.: 5:58, 2:28, 2:48, 1:15, :49, :53 (run)
  Collin C.: 5:52, 2:26, 2:49, 1:17, :52, :51(run)
  Seth C.: 7:28, 3:31, 3:12, 1:38, :56, :56 (run)
  Terry A.: 6:21, 3:10, 3:02, 2:15, 1:19, 1:19 (run 2/3x 1600, Q-lap, Q-lap, Rx for remainder)
  Rafa C.: 7:22, 3:04, 3:01, 1:32, :57, :54 (run)
  Charlie S.: 6:07, 2:39, 2:41, 1:27, :48, :47 (run)
  Justin M.: 6:05, 2:52, 3:00, 1:24, :39, :39 (row)

  Reply
 2. MPH | August 7, 2020 at 2:52 pm
   

  —MPH Outside The Box Scores—
  Tara C.: burpees: 3:49, 1:51, 1:45, :43, :27, :26
  Daniel H.: 8:15, 3:51, 3:50, 1:35, 1:28, :36 (Running)
  Travis H.: 8:20, 3:56, 3:53, 1:30, 1:25, :38 (Running)
  Mark D.: 5:50, 2:10, 2:05, 0:56, 0:37, 0:32
  John S.: 3:55, 1:45, 1:42, 0:46, 0:30, 0:29
  Nathan A.: 4:28, 1:50, 1:51, 1:00, 0:39, 0:38
  Kate G.: 3:17, 1:27, 1:29, 0:33, 0:21, 0:21 (burpee)
  Sean G.: 3:57, 1:52, 1:45, 0:40, 0:23, 0:23 (burpee)
  Lisa C.: 4:55, 2:20, 2:26, 0:55, 0:29, 0:29 (burpee)
  Bill M.: 5:10, 2:30, 2:30, 0:56, 0:29, 0:28 (burpee)

  Reply

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *