Tuesday, February 14, 2017

CrossFit MPH – WOD

Results

--Scores--
Charles B. 8:40 (sub: wb push press, 9/10')
Hari P.: 10:54
Kate H.: 13:59 (sub: 2/3x wall ball, knee pushup)
Christine S.: 13:46
Anna G.: 15:41 (10-lbs.; sub: 2/5x pushup, 3/5x knee pushup)
Borja G.: 11:34
John L.: 11:50 (sub: 2/3x wall ball)
Ralph A.: 11:59 (sub: 2/3x wall ball)
Kevin K.: 11:49
Michael F.: (sub: 5' EMOM: 10x pushup + 5x wallball, 5' EMOM: 12x pushup + 5x wall ball, 5' EMOM: 14x pushup + 5x wall ball)
Alex M.: 11:51
Sean F.: 9:55
Chris T.: 10:53
Jason O.: 16:32
Walt C.: 14:31
Carl S.: 15:50 (sub: 5/6x wall ball)
Sam B.: 15:55 (sub: knee pushup, 2/3x wall ball)
Sean Q.: 11:58
Will H.: 10:49 (sub: 2/3x wall ball)
Ryan D.: 15:48 (20/14-lbs.; sub: 60x wall ball)
David C.: 12:22 (14-lbs.)
Jerry I. 12:48 (14-lbs.; sub: knee pushup, 2/3x wall ball)
Miranda B.: 17:03 (sub: 1/5x pushup, 4/5x knee pushup, 2/3x wall ball, 9')
Peter M.: 10:39 (14-lbs.)
Rich L.: 15:38 (14-lbs.; sub: 2/5x pushup)
Thomas R.: 11:45 (sub: 2/3x wall ball)
JP S.: 8:45 (sub: 2/3x wall ball pushup)
Melody F.: 12:52
Dave R.: 9:34
Joe L.: 12:48
Kevin M.: 12:58 (sub: 2/3x wall ball)
Cristian D.: 11:49 (sub: 2/3x wall ball)
Ralph B.: 10:48
Liz L.: (sub: 15' EMOM: 5x pushup + 10x med ball squat)
Drew P.: 7:49
Eduardo S.: 10:50 (14-lbs.)
Bill M.: 10:53 (14-lbs., sub: 9/10')
Michael H.: 11:27
Francisco L.: 13:32 (sub: 5/6x wall ball)
Yordano L.: 12:56 (sub: 3/5x pushup)
Josh M.: 13:23
Kyle T.: 13:23 (14-lb., sub: 3/5x pushup)
James H.: 12:49
Saumil S.: 11:39 (14-lbs.)
Tara S.: 13:54 (sub: 9/10')
Elise C.: 11:38 (sub: 9')
Dave K.: 11:52
Chris C.: 6:47 (sub: 50 wall ball, 100 squat jumps)
Dave S.: 10:28
Ben A.: 9:55
Candida M.: 10:37 (sub: 8/9')
Lena M.: 11:23 (10-lbs., sub: 3/5x pushup, 9/10')
Sara R.: 7:47 (sub: med ball squat, 20" box jump)
Seth B.: 13:59 (14-lbs., sub: 3/5x pushup)
Patrick J.: 18:36, (sub: 9/10')
Josh B.: 10:39
Rob M.: 12:50 (14-lbs.)
Jin D.: 16:24 (10-lbs., sub: 8/9', 3/5x pushup)
Alvin S.: 12:52 (10-lbs., sub: 1-3x pushup per round, 9/10')
Mark Co.: 10:40
Devon H.: 9:44
Bill G.: 11:29
Amy S.: 12:42 (sub: 9/10')