Thursday, September 27, 2018

CrossFit MPH – WOD

Results

--Scores--
Collin S.: 19:18 (14-lbs., 30-lb. dbs)
Borja G.: 20:56
Matt H.: 22:21 (35-lb. dbs)
Jerry I.: 23:06 (14-lbs., 30-lb. dbs)
Max M.: 24:19 (14-lbs., 35-lb. dbs)
Adrian A.: 25:49 (25-lb. dbs)
Ben P.: 20:54
Candida M.: 22:34 (20-lb. dbs)
Chase H.: 22:47
Will H.: 24:34 (14-lbs., 30-lb. dbs)
Jason O.: 24:55 (sub: bw, last round[lunge, air squat])
Shelby G.: 25:10 (14-lbs., 25-lb. dbs; sub: bw last round[lunge, air squat])
Adrian P.: 24:50 (35-lb. dbs; sub: 20x reps last round)
Christian M.: 15:46 (15-lb. dbs; sub: air squat)
Drew P.: 16:35 (15-lb. dbs)
Elise C.: 17:14
Will O.: 19:26 (30-lb. dbs)
Ralph B.: 21:04 (20-lb. dbs; sub: weighted step-up, 20")
JP S.: 23:23 (35-lb. dbs; sub: 2/3x mb clean, bw last round[lunge, air squat])
Dave R.: 23:30
Neil A.: 15:39 (14-lbs.; sub: wall ball push press, med ball sit-up throw, 20-cal bike)
Alex M.: 18:35 (35-lb. dbs, 14-lbs.)
Andrew Z.: 19:31 (35-lb. dbs; sub: mb squat, last round)
Cristian D.: 19:51 (20-lb. dbs, 14-lbs.)
Lisa C.: 20:59 (25-lb. dbs)
Diana D.: 22:42 (15-lb. dbs, 10-lbs.)
Anna Go.: 24:56 (20-lb. dbs; sub: row)
Allie R.: 23:19 (15-lb. dbs, 10-lb. mb clean; sub: 2/3x mb clean)
Allie P.: 17:45 (15-lb. dbs)
Amy S.: 19:50 (sub: row)
Luke B.: 21:35 (35-lb. dbs; sub: row)
Beth K.: 21:49 (20-lb. dbs; sub: row)
Alissa G.: 20:15 (sub: 20x burpee for run)
Dan D.: 21: 45 (30-lb. dbs; sub: row)
Kit H: 17:38 (45-lb. dbs; sub: row)
Kat S.: 20:49 (sub: row)
Bill G.: 20:32 (sub: row)
Mark Co.: 25:10 (45-lb. dbs; sub: row)
Tom G.: 26:59 (15-lb. dbs 10-lbs.; sub: row)
Jarod F.: 27:02 (40-lb. dbs; sub: row)
Matt K.: 28:14 (30-lb. dbs, 14-lbs.; sub: row)
Hiro J.: 24:26 (25-lb. dbs, 10-lbs.; sub: row)