Saturday, June 6, 2020

CrossFit MPH – WOD

Results

--MPH Outside The Box Scores--
Alex H.: 3:30 (15 dip), 4:28, 4:00 (20 dip, star jump)
Avery H.: 3:30, 3:57, 3:18 (15/20/15/20 star jump)
Walt C.: 4:50, 4:55, 5:10 (50 jumping jacks (for standing long jump), 15 chair dip, run)
Nathan A.: 5:00, 4:54, 5:00 (50 jumping jacks (for standing long jump), chair dip)
Chris P.: 2:55, 3:37, 3:56  (tuck jump, chair dip, star jump)
David C.: 3:55, 4:16  (glute bridge, chair dip, superman)
Adrian P.: 5:05, 5:22, 5:46(20 ring dip, 30 du)
Alex S.: 4:50, 4:27, 4:39   (chair dip, star jump)
Sean G.: 4:54, 4:32, 4:40  (chair dip, star jump)
Francisco L.: 4:50, 5:00, 5:34 (chair dip, run)
Michael H.: 5:17, 5:35, 6:08 (30-lb. dbs, tuck jump, push press, star jump)
Charlie K.: 4:57, 5:15, 6:00 (35-lb. dbs, tuck jump, push press, star jump)
Anna G.: 3:56, 4:15, 4:10 (50 jumping jacks, chair dip, run)
Sean F.: 4:15, 4:57, 5:30 (static dip, star jump)
Kate G.: 3:53, 3:47, 3:55 (15 static dip, star jump)
Mark Co.: 4:30, 4:50, 4:55  (chair dip, star jump)
Bill M.: 3:48, 3:56, 4:05 (50 jumping jacks, chair dip, superman)
Sergio L.: 5:08, 5:45, 5:56 (50 JJ, rds 2/3, chair dip, star jump)
Will A.: 4:27, 3:56, 4:00 (50 jumping jacks, chair dip, run)
Matt R.: 5:20, 5:10, 4:54 (bench dip, star jump)
Mel F.: 5:45, 5:30, 5:45 (10 ring dip, run)
Charlie S.: 4:08, 4:11, 5:00 (chair dip, star jump)
Joe T.: 5:00, 5:15, 5:35  (20 ring dip, run)
Nicholas T.: (10 pushup)
Katie G: 4:27, 4:59, 4:57 (15 pushup, run)
Candida M.: 4:26, 4:10, 4:13 (chair dip, star jump)
Daniel H: 4:25, 4:28, 4:47 (15 vertical jump, 20 pike up, chair dip, star jump)
Travis H: 4:18, 4:25, 4:30 (15 vertical jump, 20 pike up, chair dip, star jump)
Greg M.: 4:12, 4:18, 5:02 (chair dip, star jump)
Spencer S.: 4:09, 4:49, 4:32 (15 vertical jump, 20 pike-up, chair dip, star jump)