Monday, February 6, 2023

CrossFit MPH – WOD

In Gym

for time: 100x double under 400m run/row 30x power clean @ 155/105-lbs. 400m run/row 100x double under

Results

-MPH Outside the Box Scores-
Tom G.: 10:20 (30-lb. dbs, step-up, deadlift, run)
Diana D.: 10:59 (15-lb. dbs, run)
Lisa C.: 11:10 (30-lb. dbs)
Bill M.: 11:57 (30-lb. dbs, 25/10 no pushup burpee)

-MPH Inside the Box Scores-
Nate S.: 12:40 (115-lbs., run)
Carlos U.: 12:55 (85-lbs., run, 15 du)
Lexi S.: 15:02 (65-lbs., run, 30 s/s/du)
Terry A.: 15:20 (50-lbs., run, 2 min of du attempts)
Kara K.: 14:34 (85-lbs., run)
Patrick H.: 15:18 (85-lbs., 40 s/s/du, row)
Dan H.: 15:25 (135-lbs., run)
Jaren G.: 13:23 (115-lbs., run)
Anu B.: 11:25 (105-lbs., run)
Marcus C.: 11:58 (115-lbs., 45 du, row)
Walt C.: 10:48 (95-lbs., run)
Chase H.: 11:24 (95-lbs, row)
Dan B.: 11:57 (95-lbs., 50 du, row)
Hal B.: 11:48 (75-lbs., row, 2 min of du attempts)
Aidan C.: 11:35 (65-lbs. muscle cleans, 2 min of du attempts, run)
Jen D.: 13:02 (80-lbs., 2 min of du attempts, row)
Abbey O.: 12:45 (65-lbs, 2 min of du attempts, row)
Charlotte L.: 12:30 (65-lbs., 100 tall singles, row)
David C.: 9:55 (85-lbs., 2 min of du attempts, run)
Adam S.: 14:00 (75-lbs., 2 min of du attempts, run)
Morgan W.: 11:01 (95-lbs., 150 singles, row)
Ross B.: 12:36 (145-lbs., row)
Luke B.: 11:19 (95-lbs., row)
Russell S.: 13:24 (85-lbs., 75 s/s/du, run)
Sabien S.: 15:40 (85-lbs., 2 min of du attempts, run)
Al C.: 13:44 (155-lbs. run p.1 + row p.2)
Tarek K.: 13:30 (115-lbs, 40 du, row)
Nick W.: 10:52 (115-lbs., run)
Matt A.: 13:00 (95-lbs., 2 min of du attempts, run)
Zac E.: 11:05 (95-lbs., 2 min du attempts, run)
Kate G.: 12:18 (105-lbs., row)
RJ A.: 11:28 (95-lbs., 2 min dy attempts, run)
Ralph B.: 11:15 (115-lbs., 76 du, row)
Brent S.: 11:18 (105-lbs., row)
Beau R.: 11:30 (135-lbs., 50 du, run)
Ryan S.: 9:34 (155-bs., row)
Drew P.: 8:48 (55-lbs. hang power clean, 200 su, 22 cal bike)
Nick C.: 11:50 (100-lbs., run)
John B.: 10:30 (115-lbs., run)
Mark B.: 10:58 (75-lbs., 2 min of du attempts, run)
Frank P.: 10:40 (95-lbs., 2 min of attempts, run)
Hanna G.: 13:09 (155-lbs., row)
Alexia D.: 14:30 (35-lbs., 100 singles, run)
Madison S.: 13:23 (35-lbs., 2 min of du attempts, run)
Kate R.: 13:29 (105-lbs., 2 rounds of 950m rwo)
TR R.: 11:57(155-lbs., row)
Nathan A.: 12:01 (95-lbs. muscle cleans, 950m row)
Charlie S.: 10:47 (115-lbs., run)
Ben B.: 10:26 (105-lbs., run)
Andrew Z.: 11:51 (115-lbs., single unders, run)
Grant J.: 9:05 (30-lb. db hang power clean, 2 min of du attempts, run)
Tara S.: 13:50 (105-lbs., row)
Chris C.: 9:40 (135-lbs., row)
Rich H.: 10:33 (155-lbs., row)
Zach D.: 9:43 (155-lbs., row)
Brenda B.: 14:35 (75-lbs., 150 singles, run)
Adam R.: 11:51 (135-lbs., run)
Haisheng Y.: 13:00 (115-lbs., row)
Bill G.: 12:56 (155-lbs., 2 min. bike, row)
Connor R.: 13:45 (155 (row, du practice)
Matt R.: 13:03 (135-lbs., run, 50 du)
Justin M.: 13:30 (130-lbs., run)
Tucker H.: 13:30 (135-lbs., row)
Graham F.: 13:33 (125-lbs., du practice, row)
Bradley L.: 12:15 (95-lbs., du practice)
Sam R.: 12:20 (105-lbs. push press, run)
Tommy H.: 9:48 (155-lbs., row)
Sam E.: 14:49 (75-lbs., 100 su, row) 
Sophie Z.: 13:01 (65-lbs., du practice, run)
Natsuda C.: 11:45 (55*-lbs., run)
Adrienne V.: 13:40 (90-lbs., row)
Ryan B.: 13:25 (95-lbs. run, 75 du)
Nicole B.: 13:43 (80-lbs., 2 min bike, row)
Will S.: 13:45 (75-lbs., run, du practice)
Elliot M.: 13:11 (95-lbs., 80 du, run)
Richard G.: 15:15 (115-lbs., run, du practice (5 du))
John Sa.: 11:35 (75-lb. push press, run)
Patrick J.: 11:19 (100 plate hops, run, 75 leg raises)
Carter G.: 12:56 (105-lbs., run, du practice)
Rony J.: 14:10 (80-lbs, du practice, run)
Duncan A.: 12:20 (135-lbs., row)
Jahari H.: 11:11 (155-lbs., row)
Ty M.: 13:00 (115-lbs., row)
Sean G.: 9:27 (155-lbs., row)
Bill F.: 16:00 (75-lbs., row, su)