Friday, October 20, 2023

CrossFit MPH – WOD

In Gym

“Cardamom Spice 4” as many rounds as possible in 15 minutes: 50-foot handstand walk --or-- 4x wall climb 200m run

Results

Nate S.: 7 + 2 ww (4 ww)
Ryan S.: 5 + 20ft (50ft hsw)
Carlos U.: 6 + 25m (4 (ww + 2 hand shift))
Borja G.: 8 + 4 ww (4 ww)
Kelly H.: 4 + 1 ww (4 (ww + 2 hand shift), 200m row)
Andrew W.: 6 (4 ww)
Walt C.: 6 (4 (ww + 2 shoulder tap))
Chase H.: 5 + 25 ft (25ft hsw)
Chloe B.: 6 (20 shoulder tap from plank)
Jackson B.: 4 (15ft hsw)
Paul B.: 4 + 1 prom ww(2 partial ww)
David C.: 6 + 4 ww (4 ww)
Rajeev R.: 6 + 173m (20 wall-facing shoulder tap, 200m row)
Thomas R.: 5 + 1 hsw attempt (3 hsw attempt, 200m row)
Adam S.: 4 + 1 prom ww (4 prom ww)
Rich H.: 9 (4 ww, 15 cal bike)
Maxx C.: 4 + 100m (4 ww)
Stephen K.: 4 + 37.5ft (50 ft hsw)
Melody F.: 4 + 5ft (15-20ft hsw)
Kate G.: 5 + 25ft (50ft hsw)
Al C.: 9 (50ft hsw)
Dave R.: 6 + 25ft (50ft hsw)
Diana D.: 4 + 20 shoulder tap (20 shoulder taps from 24" box)
Jeff B.: 5 (4 ww)
Matt A.: 5 + 4 ww (4 ww)
Kristiina H.: 6 (20 shoulder taps from 24" box)
Mike L.: 4 + 50-ft.
John B.: 4 + 47-ft.
Nick W.: 5 + 25-ft.
Mark B.: 6 (4 ww)
Tim V.: 6 (4 ww)
Hal B.: 5 + 3 ww (4 ww)
Justin G.: 7 + 150m (4 ww)
Kate R.: 5 + 3 hsw (1 ww + 3 hsw to wall practice)
Zac E.: 7 + 1 min. handstand hold (1 min. handstand hold + shift)
Sean G.: 4 + 50-ft.
Andrew Z.: 7 + 10-ft. (250 row)
Pete T.: 6 (handstand hold + 20 shoulder tap)
Nisha S.: 7 (40-ft. bear crawl, 100m, 200m last rd.)
Nathan A.: 5 + 3 cal. (3 ww, 12 cal. bike)
Tara S.: 5 + 11 cal. (10-20 ft. hsw, 12 cal. bike)
Margaret A.: 5 (walk to wall practice)
Julia H.: 5 + 15-ft. (25/30-ft. hsw)